Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami.
Z przyjemnością Ci pomożemy 🙂

Zadzwoń do nas

+48 505 303 392

Napisz do nas

kontakt@ceros.pl

Siedziba firmy

ul. Dobra 1
05-090 Raszyn

(k. Warszawy)

Napisz do nas wiadomość

Najczęściej zadawane pytania

Test wskazuje wyniki w oparciu o klasyfikacje DSM – aktualną i wcześniejsze. Wyróżnia 14 rysów osobowości: Wrażliwą ( osobowość unikającą), Oddaną (zależną), Sumienną (obsesyjno-kompulsywną), Wygodną (bierno-agresywną), Czujną (paranoidalną), Niezwyczajną (schizotypową), Zajętą (depresyjno-maniakalną), Ofiarną (masochistyczną), Samotniczą (schizoidalną), Dramatyczną (histrioniczną), Wizjonerską (narcystyczną), Zmienną (borderline), Władczą (sadystyczną) oraz Łowczą (antyspołeczną). Odpowiadają one rysom osobowości (które ma każda zdrowa i tzw. wysoko i adaptacyjnie funkcjonująca osoba).

Uzyskanie w teście podwyższonego wyniku dla dowolnego rysu osobowości nie oznacza oczywiście, że dana osoba jest zaburzona – test bada poziom nasilenia cech poszczególnych rysów w populacji ogólnej – zwykłych ludzi. Nie służy on do diagnozy zaburzeń osobowości. Każdy z nas ma własne dominujące rysy osobowości. Rysy pozwalają na wskazanie cech osobowości (także tych ukrytych) i nazwanie po imieniu rzeczy, z których nie zdajemy sobie sprawy (lub zdajemy, ale nie rozumiemy ich przyczyn). Umożliwiają wydobycie i uświadomienie sobie potencjału, potrzeb i predyspozycji, jakie drzemią w każdym człowieku.

Żaden inny test nie bada rysów osobowości. RysoTest i badanie, na którym jest oparty są pionierskim projektem. Jest silnie osadzony na teorii i praktyce psychologicznej. W internecie znajdziesz co najmniej kilka popularnych – zarówno płatnych, jak i bezpłatnych – testów osobowości. Niestety, ale większość z nich jest jednak nierzetelna, a w środowiskach psychologicznych czy naukowych szeroko krytykowana, ponieważ nie mają podstaw w teorii i zasadzie psychologicznej, nie są potwierdzone badaniami w najmniejszym stopniu, ani nie są osadzone w praktyce psychoterapeutycznej. Co więcej, uzyskane wyniki RysoTestu (szczególnie z pomocą wiedzy ze szkolenia RysOpis) można w prosty sposób przełożyć na wszystkie aspekty życia – prywatne relacje, cele, motywacje, a także potrzeby stricte biznesowe.

Dostęp do wyników testu oraz szkolenia jest dożywotni dla osób, które zdecydują się na zakup w pierwszych dwóch oknach kampanii sprzedażowej. Czyli w dniach 16 – 23 marca oraz 8 – 15 czerwca. Zakup pomiędzy tymi terminami, a także po nich będzie umożliwiał dostęp do szkolenia na okres dwóch lat od zakupu.

Nikt, poza Tobą i poza nami – ale tylko do celów anonimowych analiz do celów badawczych. Wgląd w wyniki otrzymujesz tylko Ty, czyli osoba, która podaje swój adres e-mail, zakłada konto i wykonuje test. Wyniki będą w formie zaszyfrowanej przechowywane na naszym serwerze. Nie będą udostępniane podmiotom trzecim, ani żadnej konkretnej osobie bez Twojej zgody. Wyniki mogą zostać anonimowo wykorzystane do kolejnych etapów projektu badawczego nad RysoTestem. Jednak będą to tylko anonimowe dane wykorzystane do analiz, celem podnoszenia rzetelności psychometrycznej poszczególnych wskaźników. Dodatkowo – w trakcie wykonywania testu strona www nie korzysta z żadnych modułów śledzących kliknięcia lub decyzje – wyłączone są standardowo używane na stronach internetowych moduły śledzące Facebooka i inne tego typu.

Otrzymane wyniki to tylko początek drogi. Rekomendujemy, by nie poprzestawać na samym teście i wykorzystać wyniki do dalszego rozwoju – czy to samodzielnie, poprzez szkolenie RysOpis, czy też przy wsparciu naszych lub dowolnych innych kompetentnych specjalistów. Nie jest to jednak konieczne i nie masz obowiązku podejmowania z nami, ani z nikim żadnej dodatkowej współpracy. Natomiast jeśli chcesz zgłębić temat, zdobyć fachową wiedzę, ciekawe i praktyczne informacje o rysach – mamy Ci jeszcze wiele do zaoferowania poza samym RysoTestem. Zdecydowanie następnym krokiem warto, aby było dołączenie do szkolenia video RysOpis i rozpoczęcie wielopoziomowej przygody edukacyjnej z tym szkoleniem. Poprowadzi Cię za rękę przez kolejne etapy zgłębiania tematu – dosłownie jak profesjonalny i empatyczny osobisty mentor.

Możesz skorzystać ze szkolenia bez wykonywania testu. Natomiast sam test otrzymujesz w cenie szkolenia i naprawdę warto wykonać test przed rozpoczęciem pracy ze szkoleniem.

Cena jest faktycznie bardzo niska – z kilku powodów, o których szczerze informujemy:

1. Ponieważ jest to pilotażowa wersja testu. Nie spełnia wystarczających
kryteriów psychometrycznie, aby móc uznać test za pełnowartościowe
psychometrycznie narzędzie.

2. Traktujemy ten test jako jedyne dostępne na rynku narzędzie, które
może pokazać informacje na temat rysów osobowości. Również jako
jedyne, które jest narzędziem wspierającym podczas pracy ze szkoleniem
RysOpis. To szkolenie RysOpis jest głównym produktem oferowanym na
tej stronie internetowej. RysoTest jest narzędziem na etapie tzw. beta, którego używamy pomocniczo do uwypuklenia prawdopodobnej aktualnie struktury poszczególnych rysów w osobowości.

3. Ze względu na wczesny etap RysoTestu rozważaliśmy udostępnienie go
bezpłatnie, co byłoby najuczciwsze psychometrycznie. Jednocześnie
zdecydowaliśmy udostępnić test na bardzo niską opłatą, ponieważ:

a) Intensywnie realizujemy kolejne etapy badania i z czasem
doprowadzimy test do wysokich standardów psychometrycznie.
Te badania są kosztowne i jeszcze bardziej czasochłonne. Opłatę
za test traktujemy przede wszystkim jako cegiełkę i finansowanie
kolejnych etapów badania.

b) Ponieśliśmy znaczne koszty na stworzenie dedykowanej strony
www, która oblicza automatycznie wyniki i z pomocą której
możesz z dużym prawdopodobieństwem uzyskać dość realny i
przybliżony obraz swoich rysów osobowości.

c) Wiele osób nie szanuje tego, co jest bezpłatnie lub całkowicie za
darmo.

4. Prowadzimy cały czas intensywne działania celem doprowadzenia testu do etapu psychometrycznie spełniającego wszystkie wymagane kryteria.

Gdy zakończymy badania i zaktualizujemy algorytm, cena testu będzie
znacznie wyższa od obecnej.

Samo badanie i obecna wersja testu jest bardzo wczesną i pilotażową wersją testu, którą należy traktować tylko i wyłącznie psychoedukacyjnie.

Mimo, że opieramy się na bardzo rzetelnej wiedzy o osobowości ludzkiej, mocno osadzonej w teorii i praktyce psychologicznej i kolejnych modelach DSM-owskich, to jednak jest to pierwszy taki test na rynku. Próbujemy nim wstępnie uwypuklić zarówno te najmocniej, jak i najmniej obecne rysy w osobowości.  

W badaniu wzięło udział 1118 osób i wyniki każdego są wyliczone w oparciu o normy na podstawie tej grupy badanej. 

Wyniki są zaprezentowane na skali stenowej. Została przeprowadzona analiza rzetelności – najniższa wartość współczynnika Alfa Cronbacha wynosi 0,66 dla rysu Sumiennego. Najwyższa wartość 0,88 dla rysów Wrażliwego i Zmiennego. Współczynnik ten dla pozostałych rysów zawiera się w przedziale od 0,66 do 0,88. 

Nie zostały natomiast przeprowadzone analizy trafności, oparliśmy się w tej kwestii na kryteriach DSM dla poszczególnych rysów. A także na kryteriach powtarzających się w literaturze psychologicznej i terapeutycznej dotyczącej osobowości. Warte zauważenia jest również to, że sama grupa badana nie jest wystarczająco reprezentatywną próbą badawczą, czego jak najbardziej mamy świadomość i kolejne wersje badania i samego testu będą oparte już na próbie reprezentatywnej.

Zarówno doborem pozycji testowych, skonstruowaniem kwestionariusza, przeprowadzeniem badania, późniejszymi analizami i opracowaniem algorytmu zajmował się od strony psychometrycznej specjalista w tym obszarze – psycholog i psychometra, na co dzień wykładający psychometrię na uczelni. Badanie przeprowadzono za pomocą narzędzia LimeSurvey. Badani udzielali odpowiedzi w oparciu o skalę Likerta. 

Chcę bardzo mocno uwypuklić, że jest to początkowa wersja testu, jeszcze bardzo wczesna. Wyniki te w żaden sposób nie wskazują zaburzeń osobowości, nawet jeśli komuś jego wynik wyjdzie bardzo wysoko. Nie powinny być też traktowane jako miarodajne i pewne, bez zweryfikowania ich z psychologiem lub psychoterapeutą. Należy je potraktować orientacyjnie, poglądowo i psychoedukacyjnie, jako uwypuklenie cech, typowych dla danego rysu, z podwyższonym prawdopodobieństwem. 

W tym momencie prowadzimy już kolejne prace, nad kolejną wersją testu, który będzie dużo rzetelniejszy psychometrycznie i będzie spełniał kryteria pełnowartościowego testu psychologicznego. Obecne wyniki badań i obecny test jest tzw. psychotestem i tylko częściowo spełnia kryteria pełnowartościowego testu psychometrycznie. 

Co również warte uwypuklenia – mimo, że literatura psychologiczna i psychoterapeutyczna na temat osobowości przepełniona jest informacjami na temat adaptacyjnych i dojrzalszych postaci każdego z rysów, nie istnieje i nie został dotychczas utworzony test badający rysy osobowości na poziomie niezaburzonym. Badania, które prowadzimy i niniejsza wersja algorytmu, w oparciu o który wyliczamy wyniki jest badaniem pionierskim, pilotażowym i jednocześnie jest najlepszą dostępną wersją testu rysów osobowości.

Jednocześnie – pilotażowa wersja testu nie oznacza, że Twoje wyniki mogą być znacznie zakrzywione. Na pewno takie nie będą. Kolejne etapy badania uczynią test precyzyjniejszym, a różnice w uzyskanych wynikach na pewno nie będą znaczne. Na pewno te same rysy uzyskają najwyższe i najniższe wyniki. Różnić się mogą w zakresie maksymalnie jednego stena na skali stenowej. 

Tak. Dostęp do nagrań oraz materiałów otrzymasz natychmiast po wykupieniu szkolenia.

Dodatkowo całość zakończona jest modułem podsumowującym, który zawiera dużo dodatkowych ćwiczeń, materiałów i praktyki, do pracy z tematyką rysów osobowości, do integracji rysów, rozpoznawania, utrwalenia wiedzy i jej pogłębiania.

Zarówno RysoTest, jak i szkolenie RysOpis będą stale dostępne do kupienia. Cena testu
w obecnej wersji beta będzie stała. Natomiast cena szkolenia RysOpis będzie się
zmieniać. W jaki sposób i dlaczego?

Szkolenie będzie miało swoją regularną cenę na poziomie 954 zł, która z czasem też
może ulec zmianie. Natomiast w tzw. oknach sprzedażowych szkolenie będzie
oferowane w znacznie niższej cenie.

Najbliższe okno sprzedażowe otworzy się w dniach 8-15 czerwca 2023r. W tym oknie cena będzie niższa niż 954 zł, choć jeszcze ostatecznie nie zdecydowaliśmy jaka będzie konkretnie.

Jak najbardziej, możesz wykupić dostęp do testu zarówno dla siebie, jak i dowolnej osoby (np. pracownika, wspólnika, podopiecznego, pacjenta czy członka rodziny). Pamiętaj, że ta osoba musi wyrazić zgodę i chęć, aby wypełnić test. Wykupienie testu dla drugiej osoby nie oznacza, że automatycznie poznasz jej wyniki – ta osoba musi wyrazić zgodę i chęć na pokazanie Ci wyników. Wykupienie testu dla dwóch osób i poznanie nawzajem swoich wyników zwykle oznacza istną rewolucję we współpracy oraz całej relacji (pod warunkiem dalszej edukacji lub współpracy ze specjalistą).

Z pewnością rozpoznawanie rysów osobowości osób wokół Ciebie stanie się dość intuicyjne. Po przerobieniu kilkunastu godzin materiałów oraz wykonaniu zawartych w szkoleniu ćwiczeń poszczególne rysy stają się dużo bardziej zauważalne. Oczywiście, w dalszym ciągu nie zastąpi to wypełnienia testu przez te osoby i nie da pewnej diagnozy, którą można uzyskać tylko i wyłącznie konsultując się indywidualnie ze specjalistą – psychologiem lub psychoterapeutą. Jednak z dużym prawdopodobieństwem pozwoli Ci się wstępnie rozeznać, z kim masz do czynienia oraz jak z daną osobą z większym prawdopodobieństwem postępować, współpracować i komunikować się.